طرح توجیهی تولید ظروف یکبارمصرف

 

آیا میتوان به طرح توجیهی که توسط شرکتها یاافرادی تنظیم شده است که برای هر نوع تولید و رشته قبول نوشتن و محاسبه طرح توجیهی میکنند اطمینان کرد .

چگونه است، فردی بتواند، هم به اطلاعات تخصصی ، کارخانه تولید کیک و شکلات آشنا باشد و هم به کارخانه سیمان و قیر و هم به پرورش ماهی و سردخانه و هم فروشگاه زنجیره ای .

ولی متاسفانه همکنون افرادی هستند که دارای این تخصص هستند که برای هر نوع تولید و هر نوع فعالیت اقتصادی ، آموزشی و غیره قبول سفارش انجام محاسبات طرح توجیهی مینمایند

( حتی در 99 درصد این موارد شخص در زندگی خود کارخانه یا فضای فعالیتی که برای آن طرح توجیهی آماده کرده است را از نزدیک ندیده است )

و با توجه به اینکه سرمایه گذار از اطلاعات طرح توجیهی در ادارات و بانکها جهت دریافت مجوز و تسهیلات استفاده میکند ، بلکه متاسفانه با اتکا بر همین محاسبات و اطلاعات برای فعایت تولیدی یا اقتصادی خود ، برنامه ریزی میکند و نتیجه مشخص است که چه مصیبت و مشکلی پیش خواهد آمد .

در محاسبات و آمار برخی از این طرح های توجیهی دوران بازگشت سرمایه ( مدت زمانیکه که در آن مدت کل سرمایه گذاری را شخص از محل در آمد شرکت کسب نماید ) کمتر از یکسال و حتی 6 ماه میباشد 

یعنی یه کارخانه ای که با سرمایه 10 میلیارد تومنی راه اندازی شده در عرض 6 ماه سود خالصی برابر با 10 میلیارد تومن خواهد داشت .

علت نیز کاملا مشخص است وقتی شخص نویسنده طرح توجیهی حتی اطلاعی از برق هزینه مصرفی دستگاه ندارد و فقط به اطلاعات فنی دستگاه که اکثرا درست نمیباشد اکتفا میکند و یا اصلا در جریان ترکیب مواد اولیه اصلی یک تولید نیست معلوم است که چگونه با موفقیت و یا عدم موفقیت افراد سرمایه گذار تاثیر خواهد گذاشت 

همکنون ،دوستان به جواب این سوال که چرا در ادرات و بانکها اکثرا طرح تولیدی یا اقتصادی آنها رد شده و مورد قبول برای ارائه وام و تسهیلات قرار نمیگیرد را گرفته باشند .

طرح توجیهی برای استفاده در مرحله جواز تاسیس

در مرحله دریافت جواز تاسیس در کنار مدارک لازمه جهت دریافت این جواز مانند مدارک شناسایی و پیش فاکتور خرید ماشین آلات و فرم های مربوطه ، احتیاج به یک طرح توجیهی میباشد

 

البته با توجه به اینکه در دریافت جواز تاسیس ، طرح توجیهی نقش بالایی نداشته و فقط بعنوان اطلاعات کامل محصول تولیدی و ظرفیت تولید و نوع ماسین آلات و میزان مصرف انرژی و همچنین تعداد نیروی انسانی که این طرح برای آن اشتغال ایجاد میکند است و میزان سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش را تعیین میکند لذا طرح توجیهی های تنظیم شده برای این مرحله ساده تر و با اطلاعات کمتری نسبت به طرح توجیهی های کامل میباشد ولی طرح توجیهی در اقدامات بعدی مخصوصا برای سرمایه گذارانی که قصد دریافت وام و تسهیلات را دارند نقش اساسی دارد و لازم به تذکر است با توجه به اینکه اطلاعات جواز تاسیس بر اساس اطلاعات طرح توجیهی تنظیم و صادر میگردد

لذا چنانکه اطلاعات طرح توجیهی دقیق و کارشناسی شده نباشد مشکلات خاصی بعدا به وجود خواهد آورد

برای مثال :

– بعد از دریافت جواز تاسیس که اطلاعات آن بر اساس اطلاعات طرح توجیهی است ، از نظر ظرفیت و حجم تولید مشخص شده در آن به سرمایه گذار اجازه داده شده که شروع به تولید نماید

و اگر این ظرفیت کمتر از میزان واقعی باشد و از طرفی نیز در آن فاصله زمانی دریافت جواز تاسیس تا زمان راه اندازی صدور جواز توسعه ممنوع شده باشد ،

سرمایه گذار حتی با امکان تولید ظرفیت بیشتر از میران مشخص شده در جواز ، نخواهد توانست از میزان مشخص شده بیشتر تولید نماید

 همچنین میزان برق و توان مصرفی و مقدار مصرف سال در جواز مشخص شده است و در ابتدا سرمایه گذار بر اساس اطلاعات طرح توجیهی نسبت به خرید امتیاز برق با توان برق مشخص شده در جواز و طرح اقدام میکند و چنانکه از مقدار واقعی کمتر خرید کرده باشد

بعدا برای افزایش توان میبایستی متحمل ضرر فراوان گردد ..

چندین مورد دیگر که در همان ابتدای شروع به تولید میتواند ایجاد چنان مشکلاتی را نماید که موجب شکسب طرح و ورشکستگی واحد تولیدی گردد

 

طرح توجیهی برای استفاده در مرحله دریافت تسهیلات بانکی

در این مرحله نیاز به طرح توجیهی بسیار دقیق و کارآمد میباشد که تمامی برنامه و مخارج و سود و زیان طرح را از روز اول اقدام به مشاوره برای راه اندازی تا حداقل 5 سال بعد از را هاندازی واحد تولیدی را مشخص نماید.

 
لازم به یادآوری است که علاوه بر کمیته و جلسات مختلف در اداره صنایع و فرمانداریها که معمولا نمایندگان چند اداره در رد یا قبول طرح ها نظر دهی مینمایند ، این طرح توجیهی در کارشناسی بانک ، که عامل اعطای تسهیلات میباشد نقش اصلی و خاصی را دارا میباشد و رد یا قبول طرح برای دریافت تسهیلات و همچنین میزان مبلغ تسهیلات و همچنین مدت زمان و تعداد اقساط بندی و همچنین دوره تنفس برای وام و تسهیلات بر اساس اطلاعاتیکه کارشناسی بانک از طرح توجیهی استخراج میکند تعیین خواهد شد … و با توجه به این مطالب نقش طرح توجیهی در راه اندازی و تاسیس کارخانه مشخص میشود

طرح توجیهی برای استفاده در برنامه ریزی مالی و تولید توسط سرمایه گذار

در برخی مواقع نیز سرمایه گذارانی هستند که اصلا نیازی به وام و تسهیلات بانکی نداشته ولی با توجه به ساختار یک طرح توجیهی استاندارد ،

نیاز دارند که با اطلاعات طرح توجیهی نسبت به برنامه ریزی راه اندازی و تولید کارخانه یک برنامه ریزی صحیح و عملی و کاربردی انجام دهند ،

لذا درصورت استفاده از آمار و ارقام این طرح ها در انجام و راه اندازی کارخانه بمشکل خورده و حتی باعث ورشکستگی نیز گردد . متاسفانه همکنون در اینترنت انواع طرح های توجیهی بصورت رایگان و یا پولی موجود است که حتی برای مثال یک طرح کامل و استاندارد با آمار و ارقام واقعی وجود ندارد

و همه طرح های توجیهی از روی طرح توجیهی سایر تولیدات مانندمواد غذایی یا شیمیایی و یا فرش و ….. کپی شده و فقط بجای کلمات تولید اصلی از کلمه ظروف یکبار مصرف استفاده شده است که هیچ ربطی با تولید ظروف ندارد. تمامی این طرح ها و حتی برخی طرح های توجیهی که توسط برخی شرکتها ارایه میشوند توسط دانشجوهای برخی رشته های دانشگاهی که فقط در حد کتاب اطلاعات جزیی دارند و تاکنون در عمر خود حتی دستگاه ظروف ىکبارمصرف مصرف را از نزدیک ندیده اند نوشته شده است و به هیچ عنوان ارزش کاربردی نداشته و نمیتوان به آنها اعتماد کرد

مشکلاتی که طرح توجیهی غیر استاندارد به وجود می آورد

– بعد از دریافت جواز تاسیس که بازم همانطور که بر اساس اطلاعات طرح توجیهی است حداقل از نظر ظرفیت و حجم تولید اجازه داده شده بشما که بعدا در صورت تصویب برای میزان کمتر و ظرفیت کمتر شما حق تولید بیشتر از آن رقم و حجم را نخواهید داشت

– مشکل دیگر طرح توجیهی غیر استاندارد ، هنگام بررسی در کارشناسی بانک یا اداره مربوطه است ، با توجه به اینکه اطلاعات و امار و ارقام توسط کارشناسان این اداره از منابع و کارخانجات معتبر استعلام میگردد ،

لذا این آمار و ارقام واهی و نادرست باعث جواب رد طرح شده و عدم تخصیص وام و تسهیلات را به همراه دارد

 

– حتی در صورتیکه طرح توجیهی تا حدودی به آماروارقام استاندارد نزدیک هم باشد موجب میشود رقم پایینتر از مبلغ درخواستی با زمان عودت کمتر مورد تایید قرار گیرد .

 

– مشکل دیگری که طرح توجیهی به وجود میآورد برنامه ریزی غلط با توجه به اطلاعات این طرح ها میباشد

 

در برخی مواقع نیز سرمایه گذارانی هستند که اصلا نیازی به وام و تسهیلات بانکی نداشته ولی با توجه به ساختار یک طرح توجیهی استاندارد ،

نیاز دارند که با اطلاعات طرح توجیهی نسبت به برنامه ریزی راه اندازی و تولید کارخانه یک برنامه ریزی صحیح و عملی و کاربردی انجام دهند

لذا درصورت استفاده از آمار و ارقام این طرح ها در انجام و راه اندازی کارخانه بمشکل خورده و حتی باعث ورشکستگی نیز گردد .

در برخی از این طرح های غیر واقعی دوران بازگشت سرمایه که بصورت نرمال بیش از دو سال است در مدت 6 تا 9 ماه بر میگردد
یعنی طبق طرح توجیهی غیر استاندارد اگر شما یک میلیارد سرمایه گذاری کنید طبق این طرح سود تولید شما در عرض 6 تا 9 ماه یک میلیارد خواهد بود

از اطلاعات یک طرح توجیهی استاندارد میتوان :

 

– میزان سرمایه اولیه و دقیق ساخت سالن

– خرید ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

– تعداد نیروی کار لازمه

– هزینه های ماهانه شامل : حقوق . پول برق و آب و گاز و…

– هزینه تعمیرات

– میزان سرمایه برای خرید مواد اولیه و تناژ مواد مصرفی

– هزینه های بسته بندی

– سود اولیه

– میزان هزینه های جانبی مانند بیمه . سود بانکی . مالیات و عوارض دیگر

 

پس با توجه به اطلاعات فوق یک سرمایه گذار درصورتیکه اطلاعات طرح توجیهی صحیح و دقیق باشد میتواند به راحتی برای چند سال آینده برنامه ریزی کرده و از همان ابتدا میزان سود آوری و قطعیت موفقیت خود را تضمین کند و حتی با توجه به اطلاعات چنانکه تولید بنا به شرایطی که سرمایه گذار دارد سود آور نباشد از همان ابتدا وارد این فعالیت تولیدی نگردد علت توضیحات ما نیز در مورد طرح توجیهی و عدم استفاده دوستان از طرح توجیهی های کپی که با توجه به آمار و ارقام و مبالغ چندین سال پیش تهیه شده اند بخاطر مسایل مهم فوق میباشد که متاسفانه بجز تعداد انگشت شمار از شرکتهایی که در امر مشاوره و خدمات صنعتی فعالیت میکنند نیز با توجه به تنوع بالای فعالیتهایشان و تخصصی نبودن هیچ کدام از رشته های مورد فعالیت خود اقدام به تهیه اینگونه طرح های توجیهی کرده و سرمایه گذاران را حداقل در همان ابتدای امر که ادراه صنایع و یا مهمتر کارشناسی بانک برای تعیین وام و تسهیلات است دچار مشکل مینمایند

تهیه و تنظیم طرح توجیهی تولید ظروف یکبارمصرف : 

این شرکت با در نظر گرفتن موضوع طرح های توجیهی و اهمیت آن در تاسیس و راه اندازی یک واحد تولیدی که از طریق تسهیلات قرار بر راه اندازی میباشد

و یا یک واحد تولیدی که با استفاده از طرح توجیهی توانسته با آماده کردن برنامه تولید درست در کمترین مدت به مرحله توسعه و نیاز به خرید دستگاه برسد

که در نتیجه در دو حالت نیز هر دو تولید کننده نیاز به خرید دستگاه خواهند داشت لذا این شرکت با قبول مسئولیت تنظیم و آماده کردن طرح توجیهی از طریق کارشناسان خود و اتکا به اطلاعات 20 ساله خود در صنعت ظروف یکبارمصرف ، آمادگی خود را جهت انجام خدمات طرح توجیهی که با آخرین اطلاعات روز تولید تهیه و تنظیم میشود را اعلام میدارد

سرمایه گذارانیکه قصد ورود به این صنعت را داشته میتوانند با سفارش طرح توجیهی نسبت به اطلاعات خود و همچنین نیاز خود ( جهت آشنایی با تولید و سود و ضرر – جهت دریافت جواز تاسیس و یا جهت ارائه به کارشناسی بانک جهت دریافت تسهیلات ) از طریق این شرکت اقدام نمایند

.

چنانکه در فوق نیز توضیح داده شد طرح توجیهی ها در 3 نوع بصورت خلاصه و نیمه تخصصی و تخصصی کامل نسبت به نیاز شما قابل ارائه و سفارش میباشد

دوباره لازم به توضیح است که رد طرح توجیهی های ارائه شده توسط افراد و شرکتهای مختلف از نظر ما شامل همه نبوده ولی به صراحت اعلام میداریم ،بیش از 90 درصد دوستانیکه بصورت رسمی یا غیر رسمی ، که ادعای تنظیم طرح توجیهی برای تولید ظروف یکبارمصرف و تمامی انواع تولیدات غذایی . شیمیایی . فلزی را دارند ،تا کنون در عمر خود حتی کارخانه تولید ظروف یکبارمصرف را از نزدیک مشاهده نکردند پس با اعتماد به این طرح توجیهی ها موجبات توقف تاسیس و راه اندازی واحد تولیدی خود را از همان ابتدا باعث نشوید .

این شرکت سودی از بابت طرح توجیهی ها برای خود در نظر نداشته و هزینه دریافتی متعلق به کارشناسان همکار میباشد و سود ما در ارائه این خدمت و توضیحات چند باره در مورد مشکلات طرح های توجیهی صرفا برای موفقیت طرح تولیدی شما ، که در نهایت منجر به خرید دستگاه خواهد شد میباشد ……

 

برای اطلاع از شرایط قبول سفارش طرح توجیهی

لطفا با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید .

 

معرفی گروه صنعتی بهسازان پلیمر 

گروه صنعتی بهسازان پلیمر با بیش از 20 سال سابقه درخشان در زمینه ساخت ماشین آلات خط تولید ظروف یکبار مصرف فعالیت داشته و از بدو شروع همیشه سعی نموده که با استفاده از علم روز در این صنعت ماشین آلات تولیدی خود را از نظر فنی و کیفی در بالاترین سطح نسبت به موقعیت و امکانات موجود کشور ، طراحی و تولید نماید  .

 

لازم به توضیح و تذکر است که در بین سازندگان دستگاه در ایران فقط  2 یا 3 واحد دارای مجوز و پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن هستند که گروه صنعتی بهساز پلیمر از سال 79 تحت پروانه بهره برداری سازمان صنایع فعالیت می‌نماید.

و همچنین متاسفانه اکثر آگهی دهندگان در فضای اینترنت با عنوان سازنده دستگاه ظروف یکبارمصرف واسطه می‌باشند و هیچگونه مجوز از اداره صنایع نداشته و حتی نام شرکت و یا نام تجاری انتخاب کرده برای معرفی کالا خود نیز درهیچ اداره و سازمانی ثبت شده نیست.

جهت ورود به اطلاعات هر دستگاه بر روی نام دستگاه کلیک نمایید

 

دستگاه تولید ظروف یکبارمصرف ترموفرمینگ PP (کلیک)

دستگاه تولید ظروف یکبارمصرف نیمه فرمینگ PS(کلیک)

دستگاهتولید ظروف یکبارمصرفگیاهی (کلیک)

دستگاهتولیدورق پلیمری PP.PS(کلیک)

دستگاه تولید سینی نشا کاری کشاورزی و گلخانه(کلیک)

 

.

لیست قیمتهای مختلف خط تولید دستگاه ظروف یکبارمصرف

گروه صنعتی بهساز پلیمر با بیش از 20 سال سابقه درخشان در زمینه ساخت ماشین آلات خط تولید ظروف یکبار مصرف فعالیت داشته و آماده ارائه و فروش دستگاه ظروف یکبار مصرف  در ظرفیت ها و سایز های مختلف میباشد

برای اطلاع از قیمت های ** دستگاه های خط تولید ظروف یکبار مصرف *** با شماره زیر در تماس باشید

 

گروه صنعتی بهساز پلیمر 

09122203855